Tepelná čerpadla

Navrhneme a nainstalujeme vhodné tepelné čerpadlo pro váš dům či komerční budovu včetně vyřízení dotace

Výběr nejvhodnějšího tepelného čerpadla závisí na více parametrech. Tepelná ztráta domu, druh vytápěcího systému (podlahové vytápění/radiátor), využívání tepelné energie v objektu, potřeba TÚV, ale i klimatické podmínky místa instalace mají velký vliv na chod tepelného čerpadla. Naši odborníci vám rádi poradí a navrhnou nejvhodnější systém vytápění.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda využívají venkovní vzduch. Vyhnete se zásahům do země, plošným zemním kolektorům a vrtání studny.

Tepelné čerpadlo tohoto typu je možné namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Účinnost klesá se snižující se teplotou venkovního vzduchu.


Tepelné čerpadlo voda - voda

Tepelné čerpadlo voda-voda využívá jako zdroj energie teplo získané ze spodní vody. Při tomto tepelném čerpadle jsou zapotřebí dvě studny a výkonné čerpadlo, které čerpá spodní vodu.

Čerpadlo typu voda-voda je poměrně náročné na údržbu, s čímž souvisí zvýšené servisní náklady. Proto se doporučuje hlavně pro středně vyšší výkony.

Je účinné během celého roku, nepotřebuje prostor pro plošný kolektor.


Tepelné čerpadlo zem - voda

Tepelné čerpadlo zem-voda využívá jako zdroj energie teplo z půdy. Tento systém má vysokou účinnost během celého roku, je spolehlivý a nevyžaduje takřka žádnou údržbu.

Teplonosná kapalina cirkuluje a odebírá teplo v nezamrzající hloubce pod povrchem půdy, následně vstoupí do tepelného čerpadla, kde je teplo zhodnocené a předané vytápěcímu systému.

Nezávazná poptávka tep. čerpadla