Větrné a vodní elektrárny

Jak fungují větrné elektrárny?

K výrobě elektrické energie využívají větrné elektrárny proudění větru. Protože se síla větru se stoupající výškou od země zvyšuje, mají podobu vysokých stožárů s vrtulemi. Po roztočení vrtule se pohybová energie větru přeměňuje na rotační mechanickou energii. Ta je následně vedena prostřednictvím převodovky do generátoru, kde z ní vzniká elektrická energie. Výkon elektrárny lze zvyšovat nakláněním vrtule tak, aby maximálně využívala směr proudění větru. Setkat se můžeme jak s malými vrtulemi, které mohou pohánět třeba chatu, tak s obrovskými elektrárnami, které zvládnout pokrýt spotřebu několika obcí.


Jak funguje vodní energie?

Průtočné elektrárny využívají běžící říční proud na jezech. Pro některé se staví kanály, které zkracují vodní tok, aby voda získala větší spád. Spád je jedním ze dvou klíčových parametrů určujících množství využitelné energie vodního toku. Je to vlastně výškový rozdíl vodních hladin – té vzedmuté v nádrži před elektrárnou a hladiny v spodní nádrži nebo ve vodním toku za ní. Čím větší je spád, tím vyšší je potenciální energie vody a taky výkon elektrárny.

Nezávazná poptávka elektrárny